Fußstellungen

Moa Sogi = geschlossener Stand (Achtung-Stellung)
Narani Sogi = parallel Stand (Grundstellung)
Hogul Sogi = rückwärts Stand
Godsun Sogi = langer rückwärts Stand
Chongul Sogi = vorwärts Stand
Kima Sogi = Reiter Stand
Dytpal Sogi = Rückbein Stand
Kyoscha Sogi = Überkreuz Stand

Koreanische Bewegungsrichtungsbezeichnungen